Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant BooFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 73 Deviations 1,433 Comments 13,329 Pageviews
×

Newest Deviations

20170626 by sSellBboo 20170626 :iconssellbboo:sSellBboo 9 0 PERENNIS TEAM COVER by sSellBboo PERENNIS TEAM COVER :iconssellbboo:sSellBboo 5 3 20170625 by sSellBboo 20170625 :iconssellbboo:sSellBboo 14 0 20170623 ::: PSD COLORING #24 - @SsellBboo by sSellBboo 20170623 ::: PSD COLORING #24 - @SsellBboo :iconssellbboo:sSellBboo 28 13 20170622 by sSellBboo 20170622 :iconssellbboo:sSellBboo 27 7 20170621 by sSellBboo 20170621 :iconssellbboo:sSellBboo 17 3 SHARE TEXTURE #1 by sSellBboo SHARE TEXTURE #1 :iconssellbboo:sSellBboo 28 20 20170606 by sSellBboo 20170606 :iconssellbboo:sSellBboo 31 2 20170525 by sSellBboo 20170525 :iconssellbboo:sSellBboo 18 4 19052017 SHARE PSD COLORING by sSellBboo 19052017 SHARE PSD COLORING :iconssellbboo:sSellBboo 35 32 20170514 by sSellBboo 20170514 :iconssellbboo:sSellBboo 25 2 20170510 by sSellBboo 20170510 :iconssellbboo:sSellBboo 23 4 20170508 :::: HAPPY 700 WATCHERS by sSellBboo 20170508 :::: HAPPY 700 WATCHERS :iconssellbboo:sSellBboo 43 31 20170507 by sSellBboo 20170507 :iconssellbboo:sSellBboo 15 4 20170503 by sSellBboo 20170503 :iconssellbboo:sSellBboo 16 11 / 20170426 / :: HANI - @SsellBboo by sSellBboo / 20170426 / :: HANI - @SsellBboo :iconssellbboo:sSellBboo 62 35

#TIMEFORMUSIC

//Let listen some music//


Kết quả hình ảnh cho sing for you

내 낡은 기타를 들어
하지 못한 고백을
혹은 고집스레 삼킨 이야기를
노래 하나 만든 척
지금 말하려 해요
그냥 들어요 I’ll sing for you
너무 사랑하지만
사랑한다 말 안 해
어색해 자존심 허락 안 해
오늘은 용기 내서 나 말할 테지만
무심히 들어요 I’ll sing for you
The way you cry the way you smile


Kết quả hình ảnh cho monster exo

She got me gone crazy
왜 심장이 뛰니
넌 아름다워 나의 Goddess
닫혀있지 Yeah yeah
두드릴 테니 날 들여보낼래
감춰진 스릴을 줄게
눈동자의 호기심에
이미 넌 빠져들었고
Don’t be afraid
Love is the way
Shawty I got it
You can call me monster
I’m creeping in your heart babe


Kết quả hình ảnh cho lucky one exo

큰 파도에 밀려 이 항해의 끝에 내가
휘몰아치는 순간 내 세상에 멈춰선
넌 나의 Only one
너를 발견한 순간 더 찬란히 빛나는
I’ll be the lucky one
너와 나 Living it up
이곳에 Just living it up
Keep on coming Wow wow wow wow
같은 시간 속에 Oh 하나된 그 순간
We’ll be the lucky ones

Kết quả hình ảnh cho lotto exo

Lipstick Chateau
와인빛 컬러 La La La La
하얀 Champagne
버블에 샤워 La La La La
평생에 한 번일지도 몰라
꾹 참았던 본능이 튀어 올라
어쩌나
I just hit the lotto
Oh-oh-oh Lotto Oh-oh-oh Lotto
Oh-oh-oh Lotto Oh-oh-oh Lotto
너란 행운 마치 실낱 같은 확률 속에
맘을 던지게 해 날
다른 사람들은 이제
팝콘 입에 넣은 채 우릴 쳐다 봐

Kết quả hình ảnh cho for life exo

Tonight
믿을 수 없는 기적
오늘 너를 꼭 안고
Giving you my heart and soul
넌 삶의 전부야 For life
다시 태어난대도
난 너 아니면 안 될 이유
천 개의 말도
부족할 듯해 For life
지치고 힘들 때
기대고 싶은 큰 사람 돼 볼게
어릴 적 꿈꾸던

Favourites

#1 Iggy Mina  by ThanhBaekhuyn #1 Iggy Mina :iconthanhbaekhuyn:ThanhBaekhuyn 2 2 Sentinels of Time by midnightstouch Sentinels of Time :iconmidnightstouch:midnightstouch 1,591 281 //26.6.17// PARK JINYOUNG by hoajb144 //26.6.17// PARK JINYOUNG :iconhoajb144:hoajb144 6 0 TaeYeon beauty+ 9P PNG by vul3m3 TaeYeon beauty+ 9P PNG :iconvul3m3:vul3m3 214 74 HAPPY PERENNIS 100 LIKES by RinYHEnt HAPPY PERENNIS 100 LIKES :iconrinyhent:RinYHEnt 20 4 snow and stuff by ehecod snow and stuff :iconehecod:ehecod 160 4 .:psd:. boy over flowers by DTD12 .:psd:. boy over flowers :icondtd12:DTD12 70 28 COLORING OO3 by HANBINCRUSH COLORING OO3 :iconhanbincrush:HANBINCRUSH 123 47 230617 \\\ QUOTES /// YOO IN NA by HonHonnie-93 230617 \\\ QUOTES /// YOO IN NA :iconhonhonnie-93:HonHonnie-93 10 0 [170623] HPBD to my Lover Eun Miiiii by MyMinniiee-PJ95 [170623] HPBD to my Lover Eun Miiiii :iconmyminniiee-pj95:MyMinniiee-PJ95 14 5 {BLACKPINK Comeback}[pack.quotes] Rose x Lisa by Vy-Le {BLACKPINK Comeback}[pack.quotes] Rose x Lisa :iconvy-le:Vy-Le 7 6 LOVE YOURSELF by FY0821 LOVE YOURSELF :iconfy0821:FY0821 34 7 [22062017] PSD MultiColored by shinbyun2k2 [22062017] PSD MultiColored :iconshinbyun2k2:shinbyun2k2 65 39 PACK RENDER 02 - KANG DANIEL [Produce101] by nganstephanie PACK RENDER 02 - KANG DANIEL [Produce101] :iconnganstephanie:nganstephanie 65 117 /// Yoonah /// by GodSJ /// Yoonah /// :icongodsj:GodSJ 9 10 20170621 GOOD LUCK 99ERS OKTEAM ((= by okteam 20170621 GOOD LUCK 99ERS OKTEAM ((= :iconokteam:okteam 34 18

#SHOWTIME

Dot Bullet (Black) - F2U!//Scrapbook// Dot Bullet (Black) - F2U! 
[2016.8.2] GOOD BYE T^T by sSellBboo
[2016.8.9] I'M A LUCKY ONE by sSellBboo
2017416 ::: Ahh ~ Swag yo ~ by sSellBboo
Dot Bullet (Black) - F2U!//Mix Texture//Dot Bullet (Black) - F2U! 
[2016.9.18] MIX TEXTURE #3 by sSellBboo
2017312 ::: Krystal by sSellBboo
201748 ::: #5yearwithEXO by sSellBboo
Dot Bullet (Black) - F2U!//Quotes//Dot Bullet (Black) - F2U! 
LeeSungKyung x NamJooHyuk : 2017424 by sSellBboo
20170503 by sSellBboo
20170507 by sSellBboo
Dot Bullet (Black) - F2U!//Graphic//Dot Bullet (Black) - F2U! 
20161029 I'm Just Wanna Sleep ! by sSellBboo
2017123 ::: Hannah Snowdon by sSellBboo
2017326 ::: SHARE PSD/ HAPPY XIUMIN'S DAY by sSellBboo
20161031 HAPPY HALLOWEEN by sSellBboo
Dot Bullet (Black) - F2U! //Coloring//Dot Bullet (Black) - F2U! 
[2016.9.25] PSD COLORING #14 by sSellBboo
[2016.10.8] PSD COLORING #15 by sSellBboo
#16 by sSellBboo
Beating Heart - Black 
Beating Heart - Black 
Beating Heart - Black 
Beating Heart - Black 
Beating Heart - Black Watchers

Friends

deviantID

sSellBboo
Boo
Vietnam

Pink Planet EmoticonWELCOME TO MY DEVIANTARTPink Planet Emoticon 

cherry blossomBOO/G2K3/VIETNAMESEcherry blossom 
Bunny Emoji-73 (Tears) [V4] I can design scrapbook,graphic,mix texture,quotes but just a littleBunny Emoji-73 (Tears) [V4] 
little star little star little star little star 

little vanilla and leafs lSUPPORT MY PAGEPink Flower 

Facebook_Perennis Team Covers
Kao Emoji-04 (Cute) [V1] 

Pink FlowerCONTACT MElittle vanilla and leafs l

Facebook:Mỹ Tú
Instagram New Icon:___my.tu___
Twitter:Sein.Ohsehun
Pink Cloud Divider by Sukiie
Kết quả hình ảnh cho sehun lucky one scan
Kết quả hình ảnh cho sehun lucky one scan edit
Kết quả hình ảnh cho sehun lucky one scan edit
Kao Emoji-04 (Cute) [V1] Kao Emoji-04 (Cute) [V1] Kao Emoji-04 (Cute) [V1] Kao Emoji-04 (Cute) [V1] Kao Emoji-04 (Cute) [V1] Kao Emoji-04 (Cute) [V1] Kao Emoji-04 (Cute) [V1] Kao Emoji-04 (Cute) [V1] 
little star 
little star 
little star 
Neko Emoji-29 (Nyaa) [V2] Neko Emoji-29 (Nyaa) [V2] Neko Emoji-29 (Nyaa) [V2] 
little vanilla and leafs l 
little vanilla and leafs l 
little vanilla and leafs l  
Small Floating Cloud - F2U! Small Floating Cloud - F2U! Small Floating Cloud - F2U! Small Floating Cloud - F2U! Small Floating Cloud - F2U! Small Floating Cloud - F2U!

light cherry blossoms aEXO IS MY YOUTHlight cherry blossoms b 
[ Pixel ] cute bow divider - pink 

Beating Heart Emote (Free to Use) Time to say goodbyeBeating Heart Emote (Free to Use)

light cherry blossom light cherry blossom 
pink double 8th But let listen some music ~pink double 8th Interests

Activity


i.imgur.com/IHkRodv.png chỉ tui làm sao đưa art đó vào graphic đi :33 da đổi giao diện mà ngu dễ sợ T.T
Đứa nào lên Core cũng đổi tên riết mốt chẳng biết ai là ai.
Tụi bây !!! Mở lại T.R hông ???

Donate

sSellBboo has started a donation pool!
136 / 1,000
Please.....give me some Points if you like my Art <3
...........
Factly, I really want to be a Core Member~ Please help me~~~
- THANK YOU SO MUCH -
LOVE YOU <3 _BYE_

You must be logged in to donate.
:iconmin-ji-jung:Anonymous:icondahub::icondahub::icondahub:Anonymous:iconayt2k5::icondahub::iconliizardst::icondahub:

Comments


Add a Comment:
 
:iconjunghyunhyo:
junghyunhyo Featured By Owner Jun 4, 2017  Student Interface Designer
Cảm ơn bạn vì đã watch :"> 
Reply
:iconssellbboo:
sSellBboo Featured By Owner Jun 5, 2017
Bạn des đẹp mà <33
Reply
:iconjunghyunhyo:
junghyunhyo Featured By Owner Jun 5, 2017  Student Interface Designer
Aww, cảm ơn bạn :"> 
Reply
:iconmo-aka-kirigaya:
Mo-Aka-Kirigaya Featured By Owner May 18, 2017  Hobbyist
Tuii Làm Quen nha <3
Reply
:iconssellbboo:
sSellBboo Featured By Owner May 18, 2017
Boo g2k3 nha <333
Reply
Add a Comment: